Visokosenzitivni dečaci

Biti visokosenzitivan često znači ‘’voditi borbu’’ u ne baš tako osetljivom svetu koji nas okružuje. Možda čak i duplu borbu, ako ste dečak i osećate svet oko sebe intenzivnije. 

Postoje porodice i kulture (i nisu tako retke) u kojima se ‘’biti dečak’’ i ‘’biti muškarac’’ još uvek izjednačava sa ‘’biti čvrst’’ (ne previše osećajan). Visokosenzitivni dečak danas može zaista napredovati samo ako nauči da prihvati svoju nežnu prirodu (emocije) i razvije svoju snagu (fizičku, mentalnu, duhovnu), tako da može da bude u potpunosti svoj.

Jedna od stvari koje su prepoznate je da su osetljivi dečaci spremniji da se nose sa životnim izazovima, razviju samopouzdanje i dele sa sredinom svoje jedinstvene talente od svojih vršnjaka koje vaspitavaju na tradicionalni način, samo ukoliko pored sebe, tokom odrastanja, imaju bar jednu osobu koja na pravi način razume i podstiče njihovu senzitivnost jer često:

  • muškarci u njihovom životu možda nisu visoko osetljivi. Oni mogu da vole malog Filipa ili Luku, ali ne mogu odmah instinktivno, spontano da ga ‘’osete’’ i razumeju. Upravo zbog toga, oni mu možda neće biti podrška u nošenju sa snažnim emocijama i veoma često njihove reakcije neće biti adekvatne.
  • o emocijama se najčešće ne razgovara među muškarcima. Međutim, upravo pomaganje dečaku da nauči kako se uspešno nosi sa svojim emocija i priča o njima sa drugima moglo bi predstavljati jedan od kamena temeljaca budućeg ispunjenog života koji će voditi.
  • visokosenzitivni dečaci jesu drugačiji. Zamislite da ste zebra u krdu konja. Upravo tako se mogao osećati visokosenzitivan dečak u svojoj učionici, osim ako nije na času likovnog, glume, instrumenta ili u nekoj specijalnoj ‘’školi za zebre” gde je većina dece visokosenzitivna. Pomaganje osetljivom dečaku da prihvati svoju senzitivnost kao dobru stvar pomaže mu u svim aspektima života.

Veoma često u svom radu jesam svedok toga da razumevanje i podrška mogu biti glavni faktor promene života na bolje za mnoge visokosenzitivne dečake, pogotovo ako tokom svog odrastanja bore sa odbacivanjem od strane vršnjaka, teškoćom da uspostave odnos prijateljstva, zadirkivanjem, ruganjem, niskim samopouzdanjem i neuspešnim nošenjem sa svojim često burnim emocionalnim reagovanjem.

Jednom kada postanete neko ko može iskreno pomoći svom detetu da upravlja svojim intenzitetom i pretvori svoje izazove u snage, znaćete da ste na pravom putu i biće vam lakše.

Nikada nećete imati odgovore na sva pitanja, ali prava podrška i smernice koje stižu od vas, mogle bi biti od neprocenjivog značaja za socio-emocionalni razvoj vašeg visokosenzitivnog dečaka.

X