Žana Erdeljan

Po struci sam psiholog, međunarodno sertifikovani edukator za roditelje u oblasti Pozitivne discipline, sa sedamnaestogodišnjim iskustvom u radu sa roditeljima dece ranog, predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kao i profesionalcima koji rade sa decom u vrtićima i školama.

POZITIVNA DISCIPLINA je pristup vaspitanju baziran na radu Alfreda Adlera i Rudolfa Drajkursa i kreiran je sa osnovnim ciljem podučavanja dece i mladih ljudi da postanu odgovorni, da poštuju druge i da jednog dana budu snalažljivi članovi svojih zajednica.

Od 2002. godine počela sam da radim kao dečiji psiholog u okviru PU ‘’Radosno detinjstvo’’. Prelaskom u Savetovalište za porodicu PU 2005. godine, otvara se za mene jedan sasvim novi svet – svet edukativnog rada sa roditeljima. U okviru psihološkog programa Disciplina nije bauk, čiji sam bila autor i voditelj, 2006. godine počela sam da se bavim primenom pristupa Pozitivne discipline u vaspitanju dece u porodici. Tokom narednih šest godina kroz edukaciju u okviru ovog programa prošlo je više stotina roditelja, da bi 2011. godine program je prerastao u Trening roditeljskih veština Pozitivno roditeljstvo. Kako se u tom period stvorila potreba za sličnim programom namenjenim profesionalcima, u koautorstvu kreiram program stručnog usavršavanja za zaposlene u vrtićima Pozitivna disciplina u vrtiću, koji od 2012. godine biva akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV).

   Autor sam i voditelj brojnih psiho-edukativnih programa, među kojima i  Biti i ostati povezan sa detetom, Roditeljstvo se uči i Roditeljstvo sa (ne)običnom decom, Kako srce kaže, Ja i ti – biti socijalno kompetentan. Koautor sam priručnika Adaptacija u jaslicama, u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, 2012.

  1. godine, kada je moja ćerka Una imala godinu dana, počinje posebno da me interesuje psihologija majčinstva i u okviru Savetovalista za porodicu pokrećem Mama Klub – iskustveno-edukativnu grupu za psihološku podršku rastu i razvoju u ulozi žene i mame. Mama Klubove vodim i dan danas, i na moju veliku radost, iz godine u godinu, raste interesovanje mama za ovim oblikom grupnog učenja i  podrške.

2013. god stekla sam  međunarodni sertifikat, kojim sam i zvanično postala edukator za roditelje u oblasti  Pozitivne discipline, od strane Asocijacije za Pozitivnu disciplinu (Positive Discipline Association). Od 2014. godine aktivan sam član Asocijacije.

Od pre par godina bavim se izučavanjem uticaja temperamenta na ponašanje dece i  odraslih. U okviru ovog područja rada, ko-autor sam i voditelj treninga za roditelje: Šta ti poručuje moj temperament?, Izazovno dete – kako ga razumeti i podržati, Visokosenzitivno dete – orhideja u svetu maslačaka. Posebno profesionalno interesovanje imam za  visokosenzitivnu decu, decu izazovnog temperamenta, rođenu sa osetljivijim nervnim sistemom, jer sam i sama visokosenzitivna osoba i mama sam jedne visokosenzitivne devojčice. Ko-autor sam edukativog programa za zaposlene u vrtićima: Razumi me, podrži me-upoznaj moj temperament  akreditovana su od strane ZUOV-a.

U  svim aspektima svog rada koristim i elemente geštalt psihoterapije i savetovanja. Geštalt edukaciju, bazični i napredni nivo, pohađala sam od 2002-2009. godine u okviru Geštalt Studija Beograd (dr Lidije Pecotić). Paralelno sa edukacijom iz geštalta, upoznala sam se i drugim srodnim terapeutskim pravcima: konstruktivizmom, sisretmskim konstelacijama (Order of love) i jungijanskom analitičkom psihologijom, kroz brojne radionice koje sam u okviru GSB u ovom periodu pohađala.

Od 2017. godine ko-osnivač sam Edukativnog centra:’’POZITIVNA DISCIPLINA’’ a od 2019. osnivač Centra za edukaciju ‘’KORACI’’ (prvog centra za edukaciju i psihološki razvoj visokosenzitivnih osoba i dece u Srbiji), u okviru kog obavljam privatnu psihološku praksu u Novom Sadu i Beogradu.

Geštalt terapija je pristup čija se teorijska i filozofska osnova bazira na uverenju da će se povećanjem svesnosti klijenata u odnosu na njihove probleme istovremeno povećavati i njihova snaga kojom mogu sa njom da se izbore. Svesnost se odnosi na probleme „ovde i sada” putem ličnog doživljaja koji obuhvata senzomotorna, kognitivna i druga zbivanja sa ciljem razvijanja samopodrške klijenta kroz njegove svesne i odgovorne izbore. Najpoznatije tehnike u geštalt terapiji su: igre dijaloga, preuzimanje odgovornosti, igre projekcija, preokretanje, ponavljanje, ukazivanje na očigledno, korišćenje fantazije, „prazna stolica“ i igranje uloga.

Udata sam za ljubav iz fakultetskih dana i mama jedne slatkice Une. Od pre godinu ponosni fan gospodina Moce, šarmantnog belog persijskog mačka. Maštam o životu na svetioniku (samo retki prijatelji INFJ-profila će ovo razumeti), obožavam vitraže, prolećna jutra, knjige Irvina Jaloma, divno kompleksne ljude i neobičnu decu, ženska prijateljstva, šarene notese, čaj od jasmina. Večni sam štreber, dokazani tragalac za senzacijama i živi dokaz da postoji ‘’obrnuti Maslov ’’.