Otkrijte mapu jedinstvenosti deteta – kratko upoznavanje

Na treningu “Otkrijte mapu jedinstvenosti deteta” govorim više o konkretnim alatima u roditeljstvu sa izazovnim detetom, a neke od njih vam odajem ovom prilikom.