Emisija o visokoj senzitivnosti

Iako je dr Elejn Aron još 90-tih godina prošlog veka u svet psihologije uvela pojam visoke senzitivnosti, o ovoj biološkoj karakteristici 15-20% ljudi u opštoj populaciji još uvek se malo zna.

Poslušajte snimak radio-emisije na temu visoke senzitivnosti, u razgovoru koji sam vodila sa psihologom Brankom Kordić, u okviru serijala ”Među svetovima svet”, RTS, Radio Beograd

Ko su visokosenzitivne osobe?
Koje 4 karakeristike poseduju?
Kako se prepoznaju visokosenzitivne bebe?
Koja je razlika između pojmova visoke senzitivnosti i preosetljivosti?
Doživljavaju li svet drugačije visokosenzitivne osobe?
Sa kojim se izazovima češće nose?
Koje su njihove super – moći?
Šta je psihološki program ”Senzitivnost kao snaga”?

Kompletna emisija o visokoj senzitivnosti

od Žana Erdeljan / Autor emisije Branka Kordić, klinički psiholog | "Među svetovima svet", RTS, Radio Beograd