4 osnovne karakteristike visokosenzitivne dece-D.O.E.S.

Visokosenzitivna deca među sobom veoma se razlikuju. Delom zbog temperamenta, pogotovo sledećih osobina: upornosti, adaptibilnosti/prilagodljivosti, kao i intenziteta emocionalnog reagovanja, delom zbog modela uzora, kao i konteksta u kom odrastaju. Da bi pomogla, kako roditeljima, tako i profesionalcima, da bolje razumeju visokosenzitivnu decu (ali i odrasle vs osobe), a pogotovo da shvate da ova crta nije niti bolest niti mana, Ilejn Eron skovala je akronim D.O.E.S. (engl.; D-Depth of Processing, O-Overstimulation, E-Emotional Reactivity, S-Sensing the Subtle). U ovom podkastu imaćete priliku da čujete  kako se ove četiri osobine manifestuju u dečjem ponašanju.

D-Depth of Processing, O-Overstimulation, E-Emotional Reactivity, S-Sensing the Subtle

od Žana Erdeljan

X